Na podpis prezydenta czeka druga faza poprawek w Polskim Ładzie, który – wbrew założeniom – obniżył w wielu przypadkach wypłacane pensje o wartości przed oskładkowaniem i opodatkowaniem nie przekraczającej 12 800 zł. Poprawki są zawarte w ustawie z 24.2.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Nowelizacja przejmuje mechanizm wprowadzony 8.1.2022 r. rozporządzeniem z 7.1.2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, któremu stawiano zarzuty przekroczenia upoważnienia ustawowego. Dodatkowo uelastycznia termin składania PIT-2. Zacznie obowiązywać w dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw.