Podczas oficjalnej prezentacji Polskiego Ładu wymieniono 5 fundamentów programu, m.in. zdrowie, kwestie podatkowe, tworzenie nowych miejsc pracy, nowe rozwiązania w zakresie budownictwa mieszkalnego. Jeśli zaś chodzi o ochronę środowiska w najbliższych latach działania rządu mają się skupić głównie na sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Transformacja energetyczna

Wśród niezbędnych działań w zakresie zagadnień gospodarki energetycznej wymienia się usprawnienia w programie Czyste Powietrze. Mowa m.in. o możliwości składania wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze przez system bankowy, całkowitym odejściu od finansowania kotłów węglowych i wsparciu dla powszechnego zastosowania pomp ciepła.

Drugim filarem transformacji energetycznej ma być Rządowy Program Małej Gazyfikacji Wyspowej, przyjęcie strategii obejmującej rozwój pełnego łańcucha wartości polskiej gospodarki wodorowej i rozwój morskiej energetyki wiatrowej poprzez budowanie farm wiatrowych na morzu.

Przeciwdziałanie skutkom suszy

Jeśli zaś chodzi o program antysuszowy, mówi się głównie o zwiększeniu jego zasięgu poprzez wprowadzenie „instytucji agregatora wniosków na poziomie samorządów oraz wprowadzenie zachęt systemowych w zakresie tworzenia stawów i cieków wodnych na terenach wiejskich”.

Ma również zostać wdrożone nowe narzędzie zwalczania tzw. wysp ciepła w miastach, realizowane w ramach projektu „Miasto z klimatem”, w ramach którego likwidowane będą skupiska betonu i asfaltu tam, gdzie jest to możliwe, a także nasadzane nowe drzewa i krzewy oraz tworzone mikroparki, zielone ściany i dachy.

Pozostałe planowane rozwiązania

W dokumencie miejsce poświęcono również gospodarce o obiegu zamkniętym ‒ propozycjach wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz systemu kaucyjnego. W programie mówi się też o Funduszu Ekologii, który będzie promować edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, certyfikacji energetycznej budynków, dofinansowaniach dla niskoemisyjnego transportu i tworzeniu nowych parków narodowych.

Samorządowcy, jak i eksperci z dziedziny ochrony środowiska odnoszą się sceptycznie do proponowanych w Polskim Ładzie rozwiązań.

Źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/polski-lad-zalozenia-ochrona-srodowiska-10328.html#xtor=EPR-1