Aby Konwencja weszła w życie wymagana jest jej ratyfikacja przez 5 sygnatariuszy. Do tej pory MLI ratyfikowało już 5 różnych państw i terytoriów, tj. Polska, Austria, Jersey, Słowenia i Wyspa Man. Przepisy MLI wejdą w życie już 1.7.2018 r., jednak realne zastosowanie będą mieć od 1.1.2019 r.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów MLI jako wielostronne porozumienie podatkowe ma docelowo umożliwiać bardziej skuteczną walkę z tzw. agresywną optymalizacją podatkową oraz pozwalać na szybsze (automatyczne) zmiany w poszczególnych umowach podatkowych. Jej przepisy zostały wypracowane w ramach realizowanego przez OECD/G20 programu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Pozwala na jednorazowe zmodyfikowanie sieci istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania poprzez jej implementację.

Wynikające z MLI regulacje wymagają zmian w 78. umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę. W zdecydowanej większości z nich zmianie ulec ma podstawowa metoda unikania podwójnego opodatkowania. Podstawowym sposobem stanie się w efekcie metoda zaliczenia z progresją, która zastąpi metodę wyłączenia. Aby MLI zmieniła konkretną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, musi być ratyfikowana przez obie strony umowy.

Modyfikacje, jakie do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wprowadza MLI dotyczą w szczególności:

– podatku u źródła,

– metod zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (preferowana metoda kredytu podatkowego w miejsce metody wyłączenia),

– zjawiska unikania zakładu podatkowego,

– klauzul antyabuzywnych dotyczących nadużywania traktatów.

Nowe regulacje będą mieć realny wpływ m.in. na podmioty uczestniczące w transakcjach międzynarodowych. Konwencja stanowi instrument umożliwiający skuteczniejsze przeciwdziałanie agresywnym optymalizacjom podatkowym na skalę międzynarodową.