Polska ratyfikowała Wielostronną Konwencję MLI

Aby Konwencja weszła w życie wymagana jest jej ratyfikacja przez 5 sygnatariuszy. Do tej pory MLI ratyfikowało już 5 różnych państw i terytoriów, tj. Polska, Austria, Jersey, Słowenia i Wyspa Man. Przepisy MLI wejdą w życie już 1.7.2018 r., jednak realne zastosowanie będą mieć od 1.1.2019 r.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów MLI jako wielostronne porozumienie podatkowe ma docelowo umożliwiać bardziej skuteczną walkę z tzw. agresywną optymalizacją podatkową oraz pozwalać na szybsze (automatyczne) zmiany w poszczególnych umowach podatkowych. Jej przepisy zostały wypracowane w ramach realizowanego przez OECD/G20 programu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Pozwala na jednorazowe zmodyfikowanie sieci istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania poprzez jej implementację.

Wynikające z MLI regulacje wymagają zmian w 78. umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę. W zdecydowanej większości z nich zmianie ulec ma podstawowa metoda unikania podwójnego opodatkowania. Podstawowym sposobem stanie się w efekcie metoda zaliczenia z progresją, która zastąpi metodę wyłączenia. Aby MLI zmieniła konkretną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, musi być ratyfikowana przez obie strony umowy.

Modyfikacje, jakie do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wprowadza MLI dotyczą w szczególności:

- podatku u źródła,

- metod zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (preferowana metoda kredytu podatkowego w miejsce metody wyłączenia),

- zjawiska unikania zakładu podatkowego,

- klauzul antyabuzywnych dotyczących nadużywania traktatów.

Nowe regulacje będą mieć realny wpływ m.in. na podmioty uczestniczące w transakcjach międzynarodowych. Konwencja stanowi instrument umożliwiający skuteczniejsze przeciwdziałanie agresywnym optymalizacjom podatkowym na skalę międzynarodową.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności