19 maja br. w Londynie podpisany został Protokół zmieniający Umowę między Polską, a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych. Protokół podpisali Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Piotr Wilczek oraz Nicola Forshaw, Dyrektor Służby Podatkowej Guernsey.

Regulacje zawartego Protokołu są efektem prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki zwalczania oszustw podatkowych zarówno na gruncie prawa krajowego jak i międzynarodowego. Nasz kraj aktywnie uczestniczy w pracach związanych z projektem OECD BEPS, który zawiera przepisy uszczelniające. Dotyczy to również Konwencji MLI, proponującej rozwiązania w obszarach międzynarodowego opodatkowania i współpracy podatkowej, najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje oszustw podatkowych.

Dotychczas obowiązująca Umowa podpisana 8 października 2013 r. w Londynie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych stała w sprzeczności z przepisami konwencji MLI. W tej sytuacji konieczne stało się zawarcie niniejszego Protokołu. Wspomniany dokument uwzględnia zarówno politykę podatkową Polski, dorobek BEPS jak i propozycje zawarte w Konwencji MLI w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego i zwalczania oszustw podatkowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów