Półroczne odroczenie wejścia w życie tzw. ustaw energetycznych

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy z 29.12.2015 r. – o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 2359) chodzi o odroczenie o 6 miesięcy wejścia w życie m.in. regulacji dotyczących uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii i mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach. Ustawodawcy zależy na przeprowadzeniu dodatkowej oceny skutków regulacji oraz wprowadzeniu mechanizmów gwarantujących lepsze wykorzystanie różnych źródeł produkcji energii.

Ponadto:

1) w ustawie z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) zmiany dotyczą regulacji rozdziału 4 określającego mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii;

2) w ustawie z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.) wprowadzono mechanizm ograniczenia zakresu podmiotowego wydawanych świadectw pochodzenia energii wytwarzanej w instalacjach hydroenergetycznych i spalania wielopaliwowego. Stworzono także rozwiązania wspierające wytwórców energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacjach poprzez ustalenie, iż zakup takiej energii odbywa się po cenie równej 100% średniej ceny sprzedaży na rynku konkurencyjnym za poprzedni kwartał, w miejsce dotychczasowych 80% średniej ceny.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności