Z zaleceń GIS można dowiedzieć się, jakie działania i środki ostrożności powinny podjąć gminy w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez osoby zarażone wirusem SARS-Cov-2. Chodzi np. o oznaczanie worków z odpadami literą „C”, zapewnianie ich odbioru nie rzadziej niż co 7 dni, zorganizowanie odpowiedniego transportu tych odpadów, czy zapewnienie dezynfekcji pojemników, środków transportu i osób zajmujących się tym transportem. W praktyce niewiele gmin wprowadza takie zalecenia, ponieważ koszty tych działań są dla nich zbyt wysokie. Zaznacza się też, że stygmatyzuje to chorych. Gminy nie posiadają listy adresów osób, od których powinni odbierać odpady w workach oznaczonych literą „C”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyszło też z założenia, co zapisane jest w wytycznych, że wszystkie osoby będące w izolacji mają osobę, która będzie worki z odpadami „C” wynosić, z zachowaniem bezpieczeństwa, do oznaczonego pojemnika. W rzeczywistości nie jest to jednak takie oczywiste.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa2