Podzielona płatność „split payment” będzie kolejnym narzędziem uszczelnienia systemu VAT

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, proponowane rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy.

Ważne
Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych między podatnikami będącymi przedsiębiorcami, czyli do transakcji B2B. Nie dotyczy zakupów dokonywanych przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej).

Zapłata zostanie przekazana w taki sposób, że kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na bieżący rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała kwota odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, będzie płacona na dedykowany dla dostawcy rachunek bankowy dla podatku VAT.

Dokonywanie takich płatności nastąpi przy użyciu specjalnego przelewu zw. dedykowanym komunikatem przelewu.

Banki zostaną zobowiązane do założenia odrębnych rachunków dla podatku VAT. Nastąpi automatyczne utworzenie takiego rachunku w każdym banku, gdzie podatnik posiada swoje rachunki bieżące. Środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika od towarów i usług. Stosowne zmiany zostaną zawarte w prawie bankowym.

Dostawca będzie miał ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na bankowym rachunku VAT. W przypadku odkładania się środków pieniężnych na tym rachunku, podatnik będzie miał prawo do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego, o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek bankowy, prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Odzyskanie środków nastąpi wyłącznie za zgodą naczelnika urzędu skarbowego.

Projekt przewiduje system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, zarówno dla nabywcy jak i sprzedawcy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności