Podwyższenie limitu zwrotu VAT od towarów nabytych do celów prywatnych personelowi Agencji Frontex

Proponowana zmiana rozporządzenia wynika z potrzeby dokonania waloryzacji limitu, określonego w art. 12 ust. 4 umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podpisanej 9.3.2017 r. regulującej zasady funkcjonowania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w Polsce.

Projekt wprowadza możliwość dokonywania zwrotu VAT personelowi Frontex, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski, z tytułu nabycia do celów prywatnych towarów na terytorium kraju w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe w kwocie 20 240 zł w drugim roku obowiązywania rozwiązań prawnych wynikających ze związania Polski ww. umową, a nie w kwocie 20 000 zł, która obowiązywała w pierwszym roku realizacji umowy. Podwyższenie tego limitu do kwoty 20 240 zł będzie mieć zastosowanie do nabyć dokonanych od 2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności