Podwyższenie kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych

Z rozporządzenia Ministra Finansów z 20.6.2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1282) wynika, że kwotę limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu RP, o której mowa w art. 259 § 1 pkt 1 ustawy z 5.1.2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.; dalej: KodeksWyb), czyli na agitację wyborczą, podwyższono się o 6,4% do kwoty 19 groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców. Poprzednio kwota tego limitu wynosiła 18 groszy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 17.7.2018 r.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z 27.6.2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1321) wynika, że kwotę limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP, o której mowa w art. 199 § 1 pkt 1 KodeksWyb, podwyższono się o 6,4% do kwoty 87 groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców. Poprzednio kwota tego limitu wynosiła 82 grosze.

Rozporządzenie wchodzi w życie 24.7.2018 r.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z 20.6.2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1280) wynika, że kwoty przypadające na jeden mandat radnego, o których mowa w art. 378 § 3 KodeksWyb, podwyższa się o 6,4% do następujących kwot w wyborach do:

1) rady gminy w gminach liczących do 40 000 mieszkańców - 1 064 zł (poprzednio: 1 000 zł);

2) rady gminy w gminach liczących powyżej 40 000 mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - 1 276,80 zł (poprzednio: 1 200 zł);

3) rady powiatu - 2 553,60 zł (poprzednio: 2 400 zł);

4) rady miasta w miastach na prawach powiatu - 3 830,40 zł (poprzednio: 3 600 zł);

5) sejmiku województwa - 6 384 zł (poprzednio: 6 000 zł).

Rozporządzenie wchodzi w życie 17.7.2018 r.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z 20.6.2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1225) wynika, że kwotę limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego , o której mowa w art. 337 § 1 pkt 1 KodeksWyb, podwyższa się o 6,4% do kwoty 64 groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców. Poprzednio kwota tego limitu wynosiła 60 groszy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 10.6.2018 r.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z 20.6.2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1238) wynika, że kwotę limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP , o której mowa w art. 327 § 1 KodeksWyb, podwyższa się o 6,4% do kwoty 64 groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców. Poprzednio limit ten wynosił 60 groszy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 12.7.2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności