W myśl nowego projektu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, podwyżka wynagrodzenia nie obejmie posłów i senatorów. Podwyżkę wynagrodzenia, dodatek wyrównawczy mają otrzymać prezydent, premier, ministrowie, wiceministrowie oraz małżonka prezydenta.

Wynagrodzenie prezydenta, premiera, ministrów, wiceministrów ma się składać z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku wyrównawczego. Wysokość dodatku wyrównawczego ma wynieść 50% wysokości wynagrodzenia zasadniczego przysługującego podsekretarzowi stanu.

Projekt przewiduje wynagrodzenie dla małżonki prezydenta, które będzie wynosiło 55% wysokości wynagrodzenia, przysługującego prezydentowi.

Projekt określa także wynagrodzenie byłego prezydenta, które ma wynosić dożywotnio 75% kwoty wynagrodzenia. Natomiast małżonkowi/małżonce byłego prezydenta będzie przysługiwało miesięczne uposażenie w wysokości odpowiadającej 75% wcześniejszego wynagrodzenia.

Zgodnie z założeniami omawiane zmiany miałyby wejść w życie od 1 września 2016 r.

Projektem zajmuje się Sejm. Finał prac nad ustawą odbędzie się po wakacjach sejmowych, które kończą się na początku września.