W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 2302 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 25.10.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.1.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.; dalej: PodrSłużbR).

Zgodnie z nowym brzmieniem § 7 ust. 1 PodrSłużbR, dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży. Poprzednio było to 38 zł.

W związku z tym, z nowelizacji wynika, że w przypadku podróży służbowej na obszarze kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed 1.1.2023 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się, za czas podróży przypadający:

 • przed 1.1.2023 r. – na podstawie przepisów PodrSłużbR w brzmieniu sprzed zmiany, czyli w oparciu o dietę w wysokości 38 zł;
 • od 1.1.2023 r. – na podstawie zmienionych przepisów PodrSłużbR, czyli w oparciu o dietę w wysokości 45 zł.

Natomiast od 29.11.2022 r. obowiązuje załącznik określający wysokość należności (dieta i limit za nocleg) z tytułu zagranicznych podróży służbowych. Z jego nowego brzmienia wynika, że w przypadku niektórych państw wysokość tych należności wzrosła, czyli m.in.:

 • Austria: odpowiednio 57 euro i 150 euro (było 52 euro i 130 euro);
 • Belgia: odpowiednio 55 euro i 200 euro (było 48 euro i 160 euro);
 • Dania: odpowiednio 446 koron i 1430 koron (było 406 koron i 1300 koron);
 • Estonia: odpowiednio 45 euro i 110 euro (było 41 euro i 100 euro);
 • Finlandia: odpowiednio 53 euro i 180 euro (było 48 euro i 160 euro);
 • Francja: odpowiednio 55 euro i 200 euro (było 50 euro i 180 euro);
 • Grecja: odpowiednio 50 euro i 160 euro (było 48 euro i 140 euro);
 • Holandia: odpowiednio 50 euro i 150 euro (było 50 euro i 130 euro).
 • Litwa: odpowiednio 45 euro i 150 euro (było 39 euro i 130 euro);
 • Niemcy: odpowiednio 49 euro i 170 euro (było 49 euro i 150 euro);
 • Norwegia: odpowiednio 496 koron i 1650 euro (było 451 koron i 1500 koron);
 • Słowacja: odpowiednio 47 euro i 132 euro (było 43 euro i 120 euro);
 • Szwecja: odpowiednio 510 koron i 2000 koron (było 459 koron i 1800 koron);
 • Wielka Brytania: odpowiednio 45 funtów i 220 funtów (było 35 funtów i 200 funtów);
 • Włochy: odpowiednio 53 euro i 192 euro (było 48 euro i 174 euro).

W związku z tym, z nowelizacji wynika, że w przypadku zagranicznej podróży służbowej, rozpoczętej i niezakończonej przed 29.11.2022 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się, za czas podróży przypadający:

 • przed 29.11.2022 r. – na podstawie przepisów PodrSłużbR w brzmieniu sprzed zmiany;
 • od 29.11.2022 r. – na podstawie zmienionych przepisów PodrSłużbR.