Podstawy programowe kształcenia w szkolnictwie artystycznym – nowe rozporządzenie

Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (objętych klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13.12.2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz.U. poz. 2094), w publicznych szkołach artystycznych:

  • aktor cyrkowy (symbol cyfrowy 343502);
  • aktor scen muzycznych (symbol cyfrowy 343601);
  • muzyk (symbol cyfrowy 343602);
  • plastyk (symbol cyfrowy 343204);
  • tancerz (symbol cyfrowy 343701).

Do rozporządzenia dołączono 6 załączników, z których:

  • nr 1 określa efekty kształcenia wspólne dla wymienionych zawodów;
  • nr 2 - 6 określają wspomniane wyżej podstawy programowe.
Ważne
Podstawy programowe określone w załącznikach nr 1-6 do rozporządzenia stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2016/2017 we wszystkich klasach (semestrach) publicznych szkół artystycznych.

Utraciło moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2.7.2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. poz. 1039). Jednak w publicznych szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury stosuje się podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego dla tych szkół, określoną odpowiednio w załącznikach nr 4 i 5 do tego rozporządzenia do czasu zakończenia prowadzenia działalności przez te szkoły, o której mowa w art. 13 ustawy z 23.6.2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1010 ze zm.). Chodzi tu o zniesioną z dniem 1.9.2018 r. dotychczasową szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności