Podstawa ustalania wysokości opłat za przetworzenie danych INTRASTAT i EXTRASTAT

Zmiana ma charakter dostosowawczy do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie postanowień przewidzianych w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 12.2.2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych (Dz.U. z 2018 r. poz. 409). Obecnie ten przepis jako podstawę obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości opłaty, przywołuje art. 7 ust. 1 ustawy z 17.7.1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 357), która została uchylona z 31.12.2018 r.

W związku z powyższym, zaproponowano zmianę brzmienia § 5 rozporządzenia, która polega na wskazaniu, że do ustalenia wysokości opłaty ustala się jednostkową stałą kosztową w wysokości 1/160 kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357).

Przewidziane zmiany nie mają wpływu na tryb ustalania opłaty, która w dalszym ciągu pozostaje w bezpośredniej zależności od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, będącego wypadkową wyników osiąganych w gospodarce narodowej i zróżnicowanych w kolejnych miesiącach roku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności