Podjęto decyzję o nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6

Z informacji wynika, że Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 4.3.2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowelizacji KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”. Celem nowelizacji jest dostosowanie tego standardu do zmienionych zapisów MSR nr 19 „Świadczenia pracownicze”. Koszty świadczeń pracowniczych należy ujmować nie w momencie

KSR nr 6 w znowelizowanej wersji po raz pierwszy ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia nowelizacji. Przewidziano też możliwość wcześniejszego jego zastosowania.

Komitet Standardów Rachunkowości podjął też uchwałę w sprawie przyjęcia projektu KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”. Wewnętrzny regulamin działania Komitetu Standardów Rachunkowości przewiduje, że podjęcie tej uchwały kończy prace nad projektem standardu. Tym samym otrzymuje on status wersji ostatecznej. 15.4.2014 r. odbędzie się ostatnie posiedzenie Komitetu VI kadencji. Po przeprowadzeniu dyskusji, jego członkowie zagłosują w sprawie przyjęcia albo odrzucenia KRS nr 9.

Źródło: TUTAJ
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności