Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie muszą już prowadzić ewidencji wyposażenia ani kart przychodów pracowników.