Podatek od nieruchomości w spółdzielniach mieszkaniowych

Pomieszczenia zarządu i administracji spółdzielni są w całości opodatkowane według najwyższej stawki jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast w zakresie budowli należących do spółdzielni mieszkaniowej opodatkowaniu nie będą podlegały te z nich, które są położone na gruntach związanych z budynkami mieszkalnymi i które służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (wyr. NSA z 10.11.2015 r., II FSK 2420/13).

We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej spółdzielnia mieszkaniowa wskazała, że w głównej mierze prowadzi działalność polegającą na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych swoich członków , która to działalność jej zdaniem nie jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza. W związku z powyższym spółdzielnia uznała, że przy opodatkowaniu budynków lub ich części, w których mieszczą się pomieszczenia zarządu, czy też administracji powinien być zastosowany wskaźnik procentowy, będący odzwierciedleniem udziału metroweg o. Podobne stanowisko zajęła spółdzielnia w przypadku budowli.

Stanowiska spółdzielni nie podzieliły organy podatkowe ani sądy administracyjne. Rozpatrując skargę kasacyjną NSA wskazał, że spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą i jest przedsiębiorcą. W konsekwencji NSA uznał, że ustawodawca nie przewidział żadnego wyjątku dla części budynków służących obsłudze administracyjnej w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi. Stąd brak jest normatywnych podstaw, co do możliwości ustalania podstawy opodatkowania w oparciu o jakąkolwiek proporcję, czy strukturę zasobów lokalowych.

Ważne
Każda budowla będąca w posiadaniu przedsiębiorcy, nawet mu nieprzydatna z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jednakże w zakresie, w jakim budowle, położone na gruntach związanych z budynkami mieszkalnymi, służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, nie dotyczy ich opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, przewidziane dla budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co w konsekwencji oznacza, że w ogóle nie podlegają one opodatkowaniu (wyr. NSA z 10.11.2015 r., II FSK 2420/13). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności