Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia: Jeśli podczas prac w Senacie pojawią się konstruktywne rozwiązania w kwestii opłaty zdrowotnej, jesteśmy skłonni podejść do tego pozytywnie.