Nowelizacja zapewnia, między innymi, prawo obywateli brytyjskich będących pracownikami delegowanymi do końca okresu przejściowego na terytorium Polski, nieobjętymi Umową, do legalnego pobytu i pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę do końca roku 2021 r. oraz możliwość wystąpienia w tym czasie o udzielenie:

  • jednorazowo zezwolenia na pobyt czasowy na okres 5 lat lub
  • zezwolenia na pobyt stały. 

W ten sposób obywatele brytyjscy będący pracownikami delegowanymi mają możliwość kontynuowania zamieszkiwania na terytorium RP, w tym zmiany celu pobytu, po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, z perspektywą uzyskania zezwolenia na pobyt stały.

Źródło:

gov.pl