Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych to krok w dobrą stronę. Tyle że profesjonalni pełnomocnicy nie chcą ich przyjmować. Wolą, gdy klient umocuje ich do działania w konkretnych sprawach, a więc wystawią pełnomocnictwa szczególne. Z tymi jest jednak wiele problemów technicznych.