Plany ruchu zakładów górniczych

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2293 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 8.12.2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.

Rozporządzenie określa 15 załączników, które dotyczą szczegółowych wymagań dotyczących treści planu ruchu:

 • podziemnego zakładu górniczego (nr 1);
 • odkrywkowego zakładu górniczego (nr 2);
 • zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi (nr 3);
 • zakładu górniczego prowadzącego metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów (nr 4);
 • zakładu górniczego prowadzącego metodą otworową: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów (nr 5);
 • zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla (nr 6);
 • zakładu wykonującego roboty geologiczne, niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych (nr 7);
 • zakładu wykonującego roboty geologiczne, polegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych (nr 8);
 • likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) podziemnego zakładu górniczego (nr 9);
 • likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) odkrywkowego zakładu górniczego (nr 10);
 • likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi (nr 11);
 • likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego prowadzącego metodą podziemną: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów (nr 12);
 • likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego prowadzącego metodą otworową: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów (nr 13);
 • likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla (nr 14);
 • zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z 9.6.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (nr 15).

Ponadto, do planów ruchu sporządzonych na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się, w zależności od przepisów, które miały do nich zastosowanie:

 • załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.6.2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. poz. 840 ze zm.) albo
 • załączniki nr 1-13 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 16.2.2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. poz. 372).

To samo dotyczy planów ruchu przekazanych do zatwierdzenia przed 26.12.2017 r., które nie zostały zatwierdzone, a także do zmian tych planów ruchu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności