Planowane przesunięcie opodatkowania spółek komandytowych na 1 maja 2021 r.

Trwają prace nad rządowym projektem rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 642), który m.in. przewiduje, że spółki komandytowe mają się stać podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych od 1.1.2021 r., choć osobami prawnymi nie są. Projekt ten budzi wiele dyskusji w środowisku przedsiębiorców. Projekt przewiduje, iż wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikami CIT niezależnie m.in. od skali oraz rodzaju prowadzonej działalności, struktury własnościowej, czy też statusu wspólników.

Minister Finansów poinformował, że w dalszej fazie prac legislacyjnych może być wprowadzona zmiana skutkująca możliwością odroczenia wejścia w życie nowych regulacji dla spółek komandytowych do 1.5.2021 r. Zmiany te są na razie dosyć nieprecyzyjne. Co zastanawiające w aspekcie prawa podatkowego, bilansowego czy handlowego objęcie spółki komandytowej nowym opodatkowaniem od 1 maja 2021 r. nie miałoby rodzić obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych 31.12.2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności