Wysokie i gwałtownie zmieniające się ceny na rynku energetycznym są dużym problemem dla wielu największych polskich firm. Dlatego rząd planuje stworzenie programu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych o wartości około 5 mld zł.

Propozycje, które mają być ogłoszone w ciągu kilku dni, objęłyby m.in. huty czy producentów nawozów. Premier Morawiecki poinformował, że trwają dyskusje nad tym, jak skonstruować system dopłat i zachęt dla największych przedsiębiorstw, aby nie wstrzymywały swojej produkcji. Rozwiązania obejmą dość wąską grupę przedsiębiorstw, ale o znaczeniu strategicznym.

Jeśli chodzi o Małe i Średnie Przedsiębiorstwa to rząd zapowiada, że jej działania uzupełnią propozycje Komisji Europejskiej. Na tego rodzaju wsparcie Polska musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej, bo w przeciwnym razie może zostać oskarżona o udzielanie nieuprawnionej pomocy publicznej.