Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Z projektu wynika, że świadczenia mają wzrosnąć o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o kwotę 50 zł.

Sytuacja w kraju w związku z pandemią jest wyjątkowa, dodatkowo przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent będzie znany dopiero w lutym 2021 r. W związku z tym w projekcie jest przewidywane rozwiązanie na wypadek, gdyby ten ogłoszony w lutym przyszłego roku wskaźnik waloryzacji okazał się wyższy niż 104,16 %, co zapewnia, przy świadczeniach najniższych, wzrost o gwarantowaną kwotę 50 zł

Obecnie renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna oraz minimalna emerytura wynoszą 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł brutto.

Zgodnie z zapowiedziami ministerialnymi od 1 marca 2021 r. najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, natomiast renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy do 937,50 zł.

Źródło:

gov.pl