Planowana inwestycja a protesty mieszkańców

Sprzeciw społeczny czy protesty mieszkańców nie mogą powodować odmowy wydania decyzji o lokalizacji stacji telefonii komórkowej (wyr. WSA z 21.6.2017 r., II SA/Gd 101/17).

Przeciw planowanej inwestycji protestowało kilkunastu mieszkańców miejscowości, w której miała ona powstać. Głównym zarzutem było zagrożenie dla życia i zdrowia. Mieszkańcy wskazywali, że w promieniu 300m od planowanej lokalizacji stacji jest szkoła i kościół. Chcieli przenosin 49-m masztu w miejsce oddalone od zabudowań.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że działka, na której miała powstać stacja, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gdy go nie ma, wystarczy decyzja o ustaleniu lokalizacji. Z analizy eksperta wynika, że miejsca dostępne dla ludności, w tym szkoła i kościół, znajdują się poza obszarem oddziaływania projektowanego masztu. Inwestycja nie zalicza się więc do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny jej oddziaływania na środowisko oraz konsultacji społecznych. Odwołujący się nie przedstawili też żadnych dowodów na zagrożenie życia i zdrowia.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję lokalizacyjną. Kilku mieszkańców złożyło skargi do WSA w Gdańsku. Podzielając ocenę SKO, stwierdził on, że sprzeciw lokalnych mieszkańców nie może decydować o odmowie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ważne
Jeżeli spełniono wymagania określone w przepisach, nie jest dopuszczalne wydanie odmownej decyzji. Nie odbiera to mieszkańcom prawa do ochrony przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym. Inwestor jest zobowiązany realizować inwestycję według parametrów, które sam przedstawił we wniosku, i które uwzględniono w decyzji lokalizacyjnej. A jeśli w przyszłości będą obawy, że inwestycja oddziałuje na sąsiednie nieruchomości, mieszkańcy mogą się zwrócić do organu ochrony środowiska lub inspekcji sanitarnej o badania i kontrolę urządzeń. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności