Plan zagospodarowania przestrzennego – o tym warto pamiętać!

Tak, gdyż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może służyć do lokalizacji farmy wiatrowej.

Rada gminy uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych, określiła warunki ich budowy, a burmistrz wydał decyzję środowiskową. Po protestach mieszkańców prokurator rejonowy zaskarżył uchwałę rady gminy do WSA, zarzucają m.in., że uchwalając plan, rada nie ustaliła linii rozgraniczających teren przeznaczony na cele rolnicze od terenu na lokalizację elektrowni wiatrowych .

Wojewódzki sąd administracyjny uwzględnił skargę prokuratora i stwierdził nieważność całej uchwały. Za trafne uznał zarzuty dotyczące nieustalenia linii rozgraniczających tereny na cele rolnicze i tereny na budowę elektrowni wiatrowych. Sąd uznał, że uniemożliwia to odróżnienie terenu przeznaczonego pod farmy wiatrowe od przeznaczonego na cele rolnicze.

Ważne
Z terenu o przeznaczeniu rolniczym należy wyłączyć tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych. Konieczne jest również uzyskanie zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi na przeznaczenie gruntów rolnych klasy I–III na cele nierolnicze. Znaczenie bowiem ma cały obszar przewidziany pod lokalizację elektrowni wiatrowych (wyr. WSA z 14.7.2016 r., II SA/Go 554/15). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności