Plan gospodarowania odpadami to nie prawo miejscowe

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwalił nowelizację planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego. Wojewoda świętokrzyski stwierdził nieważność tej uchwały. W uzasadnieniu wskazał na naruszenie § 82 i 86 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej, polegające na zastosowaniu derogacji milczącej. Jak wskazał bowiem wojewoda, uchwalenie nowego planu gospodarki odpadami powinno się wiązać z wyraźnym i wprost zapisanym w jego treści uchyleniem planu poprzedniego.

Rozstrzygnięcie wojewody zaskarżył do sądu sejmik. Wskazał, że naruszenie zasad techniki prawodawczej nie jest przesłanką stanowiącą podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały organu samorządu województwa. Skarżący podkreślił, że rozporządzenie stanowi zbiór dyrektyw skierowanych do prawodawcy, wskazujących, jak poprawnie wyrażać normy prawne, nie zaś wskazywać ocenę ważności obowiązującego prawa.

WSA w Kielcach przychylił się do stanowiska sejmiku.

Sąd administracyjny podzielił pogląd samorządu województwa świętokrzyskiego, że plan gospodarki odpadami jako dokument o charakterze opisowym, analitycznym i informacyjnym nie może podlegać zmianie tak jak przepisy prawa, w szczególności z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach zasad techniki prawodawczej. – Istotą aktualizacji planu jest dostosowanie go do aktualnego stanu wiedzy – podkreślił sąd.

sygnatura akt: II SA/Ke 915/16
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności