Placówki oświatowe przyjaźniejsze uczniom

Lepszy układ zajęć i większe bezpieczeństwo dla uczniów – Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło rozporządzenie regulujące sprawy BHP w placówkach oświatowych.

Zajęcia w szkołach mają być zróżnicowane i równomiernie rozłożone w ciągu dnia. Przedmioty wymagające wysiłku intelektualnego będą odbywały się do szóstej lekcyjnej.

Przepisy przewidują też, że gorące posiłki uczniowie zjedzą tylko w oddzielnych pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych. To oznacza, że nie będzie można już podawać obiadów w salach lekcyjnych, a dzieje się tak często w szkołach, w których jest katering. Każda szkoła zapewni także uczniom dostęp do wody pitnej. Ciężkie książki i zeszyty zostawią oni w szafkach, które muszą być w każdej szkole.

Przerwa nie będzie mogła być krótsza niż 10 minut, a jej czas ma być uzgodniony z rodzicami i uczniami. Chodzi o to, by ustalić optymalny czas na zjedzenie posiłku w szkole podstawowej i średniej.

Duży nacisk położono także na kwestię bezpieczeństwa. Szkoła zarejestruje każde wyjście uczniów inne niż wycieczka. Pracownicy szkół obowiązkowo odbędą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Przepisy dotyczące rozkładu zajęć, długości przerw i pierwszej pomocy mają wejść w życie od 1 marca 2019 r. Pozostałe w ciągu 14 dni od ogłoszenia. 
 — jcs

etap lagislacyjny: konsultacje publiczne
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności