Lepszy układ zajęć i większe bezpieczeństwo dla uczniów – Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło rozporządzenie regulujące sprawy BHP w placówkach oświatowych.

Zajęcia w szkołach mają być zróżnicowane i równomiernie rozłożone w ciągu dnia. Przedmioty wymagające wysiłku intelektualnego będą odbywały się do szóstej lekcyjnej.

Przepisy przewidują też, że gorące posiłki uczniowie zjedzą tylko w oddzielnych pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych. To oznacza, że nie będzie można już podawać obiadów w salach lekcyjnych, a dzieje się tak często w szkołach, w których jest katering. Każda szkoła zapewni także uczniom dostęp do wody pitnej. Ciężkie książki i zeszyty zostawią oni w szafkach, które muszą być w każdej szkole.

Przerwa nie będzie mogła być krótsza niż 10 minut, a jej czas ma być uzgodniony z rodzicami i uczniami. Chodzi o to, by ustalić optymalny czas na zjedzenie posiłku w szkole podstawowej i średniej.

Duży nacisk położono także na kwestię bezpieczeństwa. Szkoła zarejestruje każde wyjście uczniów inne niż wycieczka. Pracownicy szkół obowiązkowo odbędą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Przepisy dotyczące rozkładu zajęć, długości przerw i pierwszej pomocy mają wejść w życie od 1 marca 2019 r. Pozostałe w ciągu 14 dni od ogłoszenia. 
 — jcs

etap lagislacyjny: konsultacje publiczne