Płaca minimalna w 2023 r. może wzrosnąć o ponad 400 zł

Dokładne dane i wskaźniki niezbędne do wyliczenia propozycji minimalnej płacy poznamy w połowie maja, ale już dzisiaj widać, że będzie ona rekordowa. Wskaźniki gospodarcze wpływające na jej wysokość, przeciętne płace oraz inflacja wskazują, że podwyżka może być rekordowa i przekroczyć 400 zł brutto, co oznacza, że minimalna płaca będzie się zbliżała co najmniej do kwoty 3420 zł.

Rządową propozycje poznamy w połowie czerwca, wtedy wysokość styczniowej podwyżki Rada Ministrów ma obowiązek przekazania do Rady Dialogu Społecznego, gdzie następnie będą trwały dyskusje pomiędzy pracodawcami i stroną społeczną. Finalną wysokość płacy minimalnej poznamy w połowie września, ale już dzisiaj resort pracy potwierdza, że w 2023 r. będziemy mieli dwie podwyżki płacy minimalnej. Od 1.1.2023 r. oraz od 1.7.2023 r. Wynika to z przepisów dotyczących wpływu wskaźnika inflacji na płace minimalną.

Zgodnie z art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 wynosi:

  • co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca;
  • mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia.

Zgodnie z ostatnimi rządowymi szacunkami w ramach prognoz wieloletnich wskaźnik inflacji na 2023 r. przekroczy 5% i może wynieść nawet 7,8%, co oznacza, że zastosowanie znajdzie punkt pierwszy wskazanego przepisu. W praktyce zasada podwójnego wzrostu płacy minimalnej nie miała jeszcze zastosowania, co więcej ustawa nie reguluje szczegółowo trybu i postępowania w tej sytuacji. W związku z tym, dopiero zostaną ustalone zasady i mechanizmy podwyżki płacy minimalnej od lipca 2023 r.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego w latach 2018–2022

  • w 2018 r. wynosiła – 2100 zł
  • w 2019 r. wynosiła – 2250 zł
  • w 2020 r. wynosiła – 2600 zł
  • w 2021 r. wynosiła – 2800 zł
  • Od 1.1.2022 r. wynosi – 3010 zł

W ostatnich latach płaca minimalna rosła dość szybko, ale najwyższa podwyżka była o 350 zł rok do roku. Od stycznia 2023 r. zapowiada się rekord, jeżeli ustawodawca nie będzie dokonywał zmian w mechanizmie jej zwiększania. Stawka godzinowa wynosi obecnie 19,70 zł, a od stycznia 2023 r. może przekroczyć 22 zł.

Warto pamiętać, że płaca minimalna wpływa na wiele wskaźników w ramach stosunku pracy np. na dodatek za pracę w porze nocnej – pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej, przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. A także na odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia. Jest ona również ważna w ramach PPK, gdzie np. wskazuje jak uczestnicy PPK mogą korzystać z możliwości obniżenia wpłaty podstawowej z 2% do co najmniej 0,5% –120% płacy minimalnej to ten próg.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności