Płaca minimalna w 2022 roku. Podwyżka co najmniej o 200 zł

W przedstawionej przez Radę Ministrów propozycji kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. wzrosłaby o 200 zł  w stosunku do kwoty obowiązującej  w tym roku  (2800 zł brutto), tj. o 7,1%. Druga podwyżka obejmuje minimalną stawkę godzinową dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych, która wzrastałaby w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 r. (18,30 zł) o 1,30 zł. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami powyższe propozycje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z upoważnienia Rady Ministrów przekazał do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego, co jest elementem uzgodnienia trójstronnego podwyżki płacy minimalnej. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności