Płaca minimalna od stycznia 2022 r. wynosi 3010 zł

Każda osoba otrzymująca minimalne wynagrodzenie począwszy od stycznia 2022 r. będzie miała pensję nie niższą niż 3010 zł brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 3010 zł wobec kwoty 2800 zł w 2021 r. stanowi 7,5%, a stawka godzinowa, która wynosi obecnie 19,70 zł, w porównaniu do stanu z 2021 r. wzrosła o 1,40 zł za godzinę pracy. W 2022 r. płaca minimalna stanowi 50,82% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5922 zł), które zostało założone w ustawie budżetowej.

Wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2022 r.u do kwoty 3010 zł brutto oznacza, że więcej osób będzie mogło obniżyć swoją wpłatę podstawową w ramach PPK. Warto również wskazać, że osoby świadczące pracę na podstawie minimalnego wynagrodzenia będą mogły więcej oszczędzać na przyszłość. 

Osoba, która ma wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej przez cały 2022 rok przekaże do PPK w ramach wpłat podstawowych swoich i pracodawcy (łącznie jest to 3,5%) kwotę ponad 1250 zł. Co miesiąc do PPK taka osoba będzie pomniejszała swoje wynagrodzenie netto o równowartość 60 zł i 20 gr. wpłaty podstawowej uczestnika PPK. Osoba, która zarabia 4500 zł brutto do PPK (łączna wpłata podstawowa 3,5%) odprowadzi miesięcznie 157,50 zł, co daje 1890 zł w skali roku. Natomiast osoba z wynagrodzeniem 6000 zł brutto do PPK (łączna wpłata podstawowa 3,5%) odprowadzi miesięcznie (3,5%) 210 zł, co daje 2520 zł w skali roku.

Zgodnie z ustawą o PPK, każdy uczestnik otrzyma dopłatę roczną w wysokości 240 zł pod warunkiem, że na jego rachunku zostanie zaewidencjonowana odpowiednia kwota w każdym roku kalendarzowym (będzie to weryfikowane przez PFR po zakończeniu roku i przekazywane bezpośrednio do instytucji finansowej – pracodawca nie będzie uczestniczył w tym transferze środków). Limit uprawniający do otrzymania tego zasilenia ze środków publicznych został oparty na płacy minimalnej. Warto podkreślić, że dopłata roczna nadal wynosi 240 zł, a ustawa o PPK nie przewiduje mechanizmu waloryzacji tej kwoty.

Do jego obliczenia potrzebujemy równowartość wpłaty podstawowej uczestnika i pracodawcy (3,5 %) od sześciomiesięcznej płacy minimalnej. Oznacza to, że w 2022 r. dopłatę roczną otrzymają wszystkie osoby, na koncie których zostanie zaewidencjonowana kwota 632,10 zł, tj. 6 x (3010 zł x 3,5 %). W przypadku osób, które obniżyły wpłatę podstawową limit ten wynosi 25% powyższej kwoty i jest równy 158,02 zł. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności