PIT-y w formie elektronicznej

Elektroniczne składanie deklaracji będzie zasadą

Nowela wprowadza nową zasadę w zakresie sprawozdawczości podatkowej - formularze PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40 podatnicy będą zobowiązani składać wyłącznie w formie elektronicznej - czy to podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy to potwierdzanej przy użyciu danych weryfikujących (a więc w sposób obecnie stosowany m.in. przy składaniu zeznań rocznych - ta metoda dostępna będzie jedynie osobom fizycznym). Co jednak istotne obowiązek ten będzie dotyczył jedynie płatników sporządzających informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników - pozostali będą mogli pozostać, w zależności od własnego wyboru, przy formie papierowej. Liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji. Co równie istotne, tylko w formie elektronicznej formularze przesyłać będą mogły biura rachunkowe.

Należy jednak zauważyć, że forma elektroniczna dotyczy jedynie egzemplarzy przekazywanych organom podatkowym. Choć powszechnie uznaje się za dopuszczalne również przesyłanie w elektronicznej formie informacji podatkowym podatnikom szkoda, że ustawodawca nie zdecydował się również tego zagadnienia uregulować w ustawie.

Zmiana terminów przekazywania informacji

Dotychczasowy termin przekazywania informacji - do końca lutego kolejnego roku - obowiązywał będzie jedynie płatników, którzy wybiorą formę elektroniczną. Dla formularzy papierowych termin ten został skrócony do ostatniego dnia stycznia kolejnego roku. Zatem płatnicy, którzy wybiorą formę pisemną będą zobowiązani przesłać informacje urzędowi skarbowemu - do końca stycznia, a podatnikowi - do końca lutego kolejnego roku.

Zmiany również w CIT

Podobne regulacje będą dotyczyły również osób prawnych - formularze CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-ST, SSE-R, CIT-D, IFT-2/IFT-2R będą mogły być składane wyłącznie z użyciem komunikacji elektronicznej, ze zwolnieniem z tego obowiązku podmiotów zatrudniających do 5 osób.

Aspekt techniczny

W aspekcie technicznym składanie deklaracji elektronicznych wyglądało będzie tak, jak dotychczas - będzie bowiem następowało za pośrednictwem systemu eDeklaracje. Ministerstwo Finansów udostępni również bramkę programistyczną (API) umożliwiającą bezpośrednie przesyłanie dokumentów rozliczeniowych do baz danych organów podatkowych - bramka ta umożliwi, m.in. przesyłanie zbiorczych informacji podatkowych, zawierających dane dotyczące wielu podatników. Kolejną konsekwencję zmian będzie zaprzestanie dystrybucji formularzy papierowych - uzyskać będzie je można jedynie przez samodzielny wydruk (ewentualnie zakup komercyjnych wydawnictw).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności