PIT pracownika może rozliczyć płatnik

Taką możliwość mają ci pracownicy, którzy w 2013 r. uzyskali dochody tylko u jednego płatnika. Natomiast, jeśli pracownik zmieniał pracę lub łączył zatrudnienie u kilku różnych pracodawców, będzie musiał rozliczyć się sam.

Pracownik zainteresowany pomocą pracodawcy powinien do 10 stycznia złożyć swojemu płatnikowi oświadczenie PIT-12, w którym stwierdza, że przez cały rok uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy a także nie będzie korzystał z ulg podatkowych oraz preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów (np. wspólnego opodatkowania małżonków).

W składanym oświadczeniu pracownik stwierdza, że przez cały rok uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy i nie będzie korzystał z ulg podatkowych (np. na dzieci czy internetowej) oraz preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów (np. wspólnego opodatkowania dochodów małżonków).

To oświadczenie zobowiązuje płatnika do obliczenia rocznego podatku za pracownika na formularzu PIT-40 i przekazania go do końca lutego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Ministerstwo Finansów dopuszcza jednak taką możliwość, że pracownik, którego rozliczył płatnik, osiągnął także przychody z innych źródeł, np. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, konieczne będzie wówczas złożenie przez pracownika odrębnego zeznania przeznaczonego do rozliczenia tych przychodów.

Złożenie oświadczenia PIT-12 i sporządzenie przez płatnika PIT-40 nie pozbawia podatnika prawa do złożenia zeznania PIT-36 lub PIT-37 do końca kwietnia – według ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy pomimo złożenia oświadczenia PIT-12 podatnik chce skorzystać z ulg lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

PIT-12 dostępny ze strony Ministerstwa Finansów.

Źródło: www.mf.gov.pl / Aktualności 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności