Taką możliwość mają ci pracownicy, którzy w 2013 r. uzyskali dochody tylko u jednego płatnika. Natomiast, jeśli pracownik zmieniał pracę lub łączył zatrudnienie u kilku różnych pracodawców, będzie musiał rozliczyć się sam.

Pracownik zainteresowany pomocą pracodawcy powinien do 10 stycznia złożyć swojemu płatnikowi oświadczenie PIT-12, w którym stwierdza, że przez cały rok uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy a także nie będzie korzystał z ulg podatkowych oraz preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów (np. wspólnego opodatkowania małżonków).

W składanym oświadczeniu pracownik stwierdza, że przez cały rok uzyskiwał dochody u jednego pracodawcy i nie będzie korzystał z ulg podatkowych (np. na dzieci czy internetowej) oraz preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów (np. wspólnego opodatkowania dochodów małżonków).

To oświadczenie zobowiązuje płatnika do obliczenia rocznego podatku za pracownika na formularzu PIT-40 i przekazania go do końca lutego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Ministerstwo Finansów dopuszcza jednak taką możliwość, że pracownik, którego rozliczył płatnik, osiągnął także przychody z innych źródeł, np. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, konieczne będzie wówczas złożenie przez pracownika odrębnego zeznania przeznaczonego do rozliczenia tych przychodów.

Złożenie oświadczenia PIT-12 i sporządzenie przez płatnika PIT-40 nie pozbawia podatnika prawa do złożenia zeznania PIT-36 lub PIT-37 do końca kwietnia – według ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy pomimo złożenia oświadczenia PIT-12 podatnik chce skorzystać z ulg lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

PIT-12 dostępny ze strony Ministerstwa Finansów.

Źródło: www.mf.gov.pl / Aktualności