PIT-2 będzie można złożyć w dowolnym momencie

Zgodnie z propozycją, w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 32 w ust. 3 ustawodawca planuje wprowadzić następujące zmiany w zapisie: „we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym”. Powodem jest sytuacja związana z faktem, że wielu pracowników nie miało złożonego tego dokumentu, a w związku z tym, że kwota wolna od podatku wzrosła 10-krotnie, część z nich otrzymała wynagrodzenia niższe o 425 zł. 

Zaproponowane zmiany, w art. 32 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają na celu wykluczenie kontrowersji związanych z interpretacją przepisu. Znowelizowany art. 32 ust. 3 ustawy o PIT, nie będzie budził już wątpliwości, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł), również gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. W przepisie przejściowym przesądzono,  że wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc. W związku z tym podatnicy nie będą zmuszeni składać ponownie PIT-2.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności