PIP radzi jak bezpiecznie wrócić do pracy

Inspekcja w swoich zaleceniach zwraca uwagę, że niektóre środki bezpieczeństwa, które pomagają w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, zostaną dalej utrzymane, a jeśli sytuacja epidemiczna się zmieni, to może zaistnieć potrzeba wprowadzenia większych restrykcji.

O czym powinni pamiętać pracodawcy?

Przede wszystkim w celu minimalizowania ryzyka bardzo ważna jest „identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych”, a także dobrze przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy. Należy zwrócić uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą sprawić problemy. Dlatego należy pamiętać, że udział pracowników oraz ich przedstawicieli w takiej weryfikacji jest bardzo ważny. To, jak wskazuje PIP, pomoże ograniczyć niepewność oraz ewentualne negatywne emocje i niepokój związany ze specyfiką wirusa, którego nie widać, a dodatkowo – w tym przypadku – może zarażać nawet bez objawów chorobowych.

Konieczne jest stworzenie planu działań, obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, które pomogą normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Rodzaje środków, które pracodawcy muszą zastosować można sklasyfikować jako eliminujące zagrożenia (np. zmiana organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, jeśli to możliwe), a jeśli nie da się tego wprowadzić – minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od pracowników poprzez:

  • środki techniczne – ochrony zbiorowej (np. obudowę pleksiglasową, oddzielenie stanowisk przegrodami), dodatkowa przestrzeń między pracownikami (minimum 1,5 m odstępu) oraz dbanie o sprawną i wydajną wentylację;
  • środki organizacyjne (praca na zmiany, wydłużenie oraz zwiększenie liczby przerw w pracy);
  • środki ochrony osobistej (np. odpowiednie maski – tutaj PIP zaleca półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.);
  • środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł), 
  • działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy, częstsze sprzątanie pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przypominanie o zasadach higieny).

Inspekcja przypomina też, że przed przystąpieniem do zadań pracownicy powinni zostać poinformowani o wprowadzonych zmianach. PIP zwraca też uwagę, że w pracy należy dbać o odpowiedni dystans społeczny. Dlatego należy ograniczać osobiste kontakty pracowników, np. podczas spotkań i przerw oraz dbać, by pracownicy wykonywali swoje zadania sami, jeśli jest to bezpieczne. Można nawet wykorzystać w tym celu pomieszczenia socjalne, wolne biuro lub stołówkę.

Przerwy na posiłki powinny być odpowiednio zorganizowane – jak najmniej pracowników przebywających ze sobą w jednym czasie, a korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych powinno uwzględniać harmonogram czyszczenia. Przy wejściu do zakładu pracy można wywiesić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, a także wyłożyć maty dezynfekcyjne przy drzwiach do biur i hal produkcyjnych. Pracodawcy powinni też ułatwić pracownikom korzystanie z transportu indywidualnego, zamiast komunikacji miejskiej, a w tym celu można im udostępnić miejsca parkingowe lub miejsca do bezpiecznego przechowywania rowerów.

Główny Inspektor Pracy zwraca też uwagę na przypadki, w których ktoś wraca po długiej przerwie do wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej. W takiej sytuacji „przed rozpoczęciem pracy pracownikowi należy umożliwić przypomnienie sobie informacji kluczowych dla bezpieczeństwa, by nie dochodziło do wypadków przy pracy.”

Wszystkie wytyczne można znaleźć na stronie PIP.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności