Pierwszy w UE branżowy kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych

Hiszpański kodeks przygotowało Stowarzyszenie Farmaindustria, które od 1963 r. zrzesza laboratoria farmaceutyczne i odpowiada za praktycznie całą sprzedaż leków na receptę w kraju. W Hiszpanii dotychczas obowiązywał kodeks z 2009 r., jednak jego postanowienia były nieaktualne i niezgodne z obowiązującym porządkiem prawnym w sektorze ochrony danych osobowych, w związku z czym zastąpi go nowy, właśnie zatwierdzony kodeks postępowania.

We wstępie do regulacji możemy przeczytać, że „Farmaindustria uznała za konieczne dostosowanie swojej działalności w zakresie badań klinicznych i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii do gwarancji określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem znaczenia tych działań dla postępu naukowego i konieczności pogodzenia tego rozwoju z prawami jednostek”.

Kodeksowe unormowania dotyczą głównie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych przez sponsorów badań klinicznych i inne podmioty posiadające pozwolenie na dopuszczenie farmaceutyków do obrotu. W kodeksie znajdują się m.in.: takie regulacje jak procedury mediacyjne czy informacje dotyczące zastosowania zasad ochrony danych, ocena skutków naruszeń, odpowiedzialność przeprowadzających badania, podstawy prawne przetwarzania danych czy sankcje związane z naruszeniem ich bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 RODO „Zrzeszenia i inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów lub podmioty przetwarzające mogą opracowywać lub zmieniać kodeksy postępowania lub rozszerzać ich zakres, aby doprecyzować zastosowanie niniejszego rozporządzenia”, są to więc regulacje dobrowolne doprecyzowujące istniejące już przepisy i dopasowujące je do konkretnej branży. Sam kodeks postępowania powinien zaś wyznaczać niezależny organ nadzorczy, którym w tym przypadku jest Órgano de Gobierno del Código de Conducta, którego skład, struktura i funkcje zostały ustanowione w kodeksie.

Choć sam kodeks obowiązuje jedynie na terytorium Hiszpanii i dostępny jest tylko w języku hiszpańskim, to można się spodziewać, że zapoczątkował on nowy rozdział w przestrzeni unijnej ochrony danych osobowych.

Źródła:
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-aprueba-primer-codigo-conducta-sectorial-desde-entrada-vigor-rgpd

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Marzo/Noticia-2022-03-01-La-AEPD-aprueba-el-primer-codigo-de-conducta-sectorial.html#.YmBg4hBBw1I

https://www.aepd.es/es/documento/codigo-conducta-farmaindustria-cc-0007-2019.pdf
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności