Pierwszy projekt Komisji Europejskiej regulacji dotyczącej sztucznej inteligencji (AI)

Prezentacja projektu rozporządzenia była poprzedzona wieloletnimi pracami Komisji oraz zaproszonych ekspertów. Założenia wspomnianej strategii dotyczącej danych koncentrują się na potrzebie stawiania ludzi w pierwszej kolejności podczas opracowywania technologii. Równie ważna jest obrona i promowanie europejskich praw i wartości, które mają być brane pod uwagę już w czasie projektowania i wdrażania technologii.

Przedstawiony projekt ma olbrzymie znaczenie zarówno dla firm zajmujących się rozwojem AI, jak i przedsiębiorstw doradzających z zakresu ochrony danych. To dzięki danym, sztuczna inteligencja może się rozwijać. Ważność danych w rozwoju AI można wnioskować chociażby z możliwości nałożenia maksymalnej kary do 6% rocznego obrotu globalnego w przypadku wystąpienia naruszenia w zakresie zarządzania danych. Ze względu na zakres tematyczny projektu rozporządzenia można założyć, że jego wpływ na codziennie życie może być porównywalne do RODO.

Niektóre rozwiązania znane z RODO idą jeszcze dalej w zaprezentowanym przez Komisję projekcie. Projekt rozróżnia AI m.in. o wysokim i niskim ryzyku. Zależnie od określenia poziomu ryzyka przyjęto różne założenia dla systemów AI. W przypadku sztucznej inteligencji, która wiąże się z wysokim ryzykiem przewiduje się m.in.: konieczność przeprowadzenia procesu oceny i ograniczenia ryzyka biorąc pod uwagę cały cykl życia AI. Jeśli chodzi o systemy AI, których poziom ryzyka określono jako niski wystarczy poinformowanie użytkownika, że będzie miał do czynienie z systemem AI. Nie będzie konieczności wyjaśnienia użytkownikowi jak działa AI.

Komisja Europejska zaproponowała również szeroki zakres terytorialny stosowania projektu rozporządzenia. Podobnie jak w RODO, podmioty świadczące usługi AI nie muszą posiadać siedziby w Unii Europejskiej aby podlegać wymogom rozporządzenia. Wystarczające będzie, że świadczona usługa jest wykorzystywana w UE.

Odmiennie od RODO, projekt rozporządzenia nie przewiduje wprowadzenia mechanizmu kompleksowej współpracy (OSS). W związku z brakiem mechanizmu OSS, każdy z organów nadzorczych będzie właściwy do prowadzenia postępowań nadzorczych. Takie rozwiązanie może powodować fragmentaryzację nadzoru nad usługami o charakterze transgranicznym. Projekt zakłada, że w każdym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zostanie wyznaczony organ nadzorczy oraz ustanowiona Europejska Rada ds. Sztucznej Inteligencji.

Niedługo po zaprezentowaniu projektu, swoje stanowisko przedstawił Europejski Inspektor Ochrony Danych, wyraził swoje zadowolenie z przedstawienia pierwszego na świecie aktu prawnego mającego w całości uregulować AI. Jednocześnie wyraził gotowość do przyjęcia nowych obowiązków, które wynikają z zaprezentowanego dokumentu. Zdaniem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych konieczne jest bardziej rygorystyczne podejście w kwestii wykorzystania AI do identyfikacji biometrycznej, która może stworzyć wysokie ryzyko ingerencji w życie prywatne osób. Z całą pewnością niedługo stanowisko przedstawi również Europejska Rada Ochrony Danych.

Przed przedstawionym projektem jeszcze daleka droga do wprowadzenia, ale podmioty zajmujące się AI już powinny zapoznać się z nim i przeprowadzić analizę czy ich procesy są z nim zgodne. Projekt przewiduje, że zacznie obowiązywać 24 miesiące od daty publikacji w oficjalnym dzienniku Unii Europejskiej.

Źródła: https://iapp.org/news/a/a-look-at-whats-in-the-eus-newly-proposed-regulation-on-ai/

https://iapp.org/news/a/why-the-eus-ai-regulation-is-a-ground-breaking-proposal/

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/artificial-intelligence-act-welcomed-initiative_en
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności