We wtorek ruszył czterodniowy egzamin zawodowy dla przyszłych adwokatów i radców prawnych. Przystąpiło do niego ponad 5,5 tys. osób w całej Polsce, w tym 2612 kandydatów na adwokatów i 2900 na radców. Pierwszy dzień to zadanie z prawa karnego.

– Nie było źle – mówi Katarzyna, która rok temu oblała egzamin z prawa cywilnego. Nie ukrywa jednak, że rok temu z pracy z prawa karnego dostała czwórkę, a poza tym ta dziedzina to jej konik. – Najbardziej boję się prawa cywilnego, choć na jego naukę poświęciłam najwięcej czasu – przyznaje i mówi, że dzisiejszy egzamin będzie dla niej prawdziwym sprawdzianem.

Egzamin w całym kraju przebiegł bez większych zakłóceń. Sporo zdających opuszczało sale przed czasem. Na potrzeby egzaminu przygotowano specjalne akta spraw karnych. Zarówno dla przyszłych adwokatów, jak i radców prawnych liczyły po 40 stron. Kandydaci do korporacji adwokackiej mieli podejmować działania jako obrońcy oskarżonych, do radcowskiej – jako pełnomocnicy oskarżycielki posiłkowej. Trzeba było odpowiedzieć na pytanie, czy celowe jest wniesienie apelacji albo sporządzenie opinii prawnej z uwzględnieniem interesu reprezentowanej strony.

Niemal każda z 81 komisji egzaminujących przypominała we wtorek halę wylotów na lotnisku. Walizki pełne kodeksów, a na egzaminacyjnym biurku jedynie woda i laptop.

W środę, 29 marca, drugi dzień egzaminu. Zdający będą rozwiązywali zadanie z prawa cywilnego lub rodzinnego. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 10 i trwają po sześć godzin pierwszego, drugiego i trzeciego dnia oraz osiem czwartego.

Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich – przygotowały zespoły powołane przez ministra sprawiedliwości. W ich skład wchodzą przedstawiciele resortu oraz osoby delegowane odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych. Egzamin adwokacki odbywa się w 13 miastach, radcowski – w 19.

W 2016 r. do egzaminu zgłosiło się 5,5 tys. kandydatów (2,3 tys. z korporacji adwokackiej i 3,2 tys. z radcowskiej). Zdało ponad 70 proc. kandydatów do zawodu adwokata, u radców – ponad 77 proc. Zawód wykonuje dziś ok. 30 tys. radców prawnych i 14 tys. adwokatów.

—Agata Łukaszewicz