Aż o 22 różne formy wsparcia będzie można ubiegać się w tym roku w ramach PROW 2014-2020. Nabór na „młodego rolnika” rozpocznie się w kwietniu, a dla „małych gospodarstw” w marcu 2017 r.

Do połowy roku zostaną uruchomione wszystkie działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Resort rolnictwa zastrzegł jednocześnie, że niektóre nabory mogą być przeprowadzane nieco później, a to jest uzależnione od tempa wprowadzania zmian w prawie.

Wsparcie w ramach PROW będzie przyznawane w pięciu blokach:

1) rozwój gospodarstw,

2) wzmacnianie przedsiębiorczości,

3) rozwój terytorialny,

4) transfer wiedzy i innowacji,

5) systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych.