Opinia EROD dotyczy projektu decyzji luksemburskiego organu nadzorczego w sprawie kryteriów certyfikacji RODO-CARPA. Jest to pierwsza opinia EROD w sprawie spójności kryteriów dotyczących ogólnokrajowego systemu certyfikacji.

System certyfikacji RODO-CARPA jest systemem ogólnym, który nie skupia się na konkretnym sektorze lub rodzaju przetwarzania. Obejmuje on wymogi dotyczące zarządzania ochroną danych w organizacji, w odniesieniu do czynności przetwarzania. Kryteria te mają zastosowanie do operacji przetwarzania prowadzonych przez administratorów i podmioty przetwarzające z Luksemburga.

Opinia EROD ma na celu zapewnienie spójności i prawidłowego stosowania kryteriów certyfikacji wśród organów nadzorczych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W tym celu, jak wskazuje EROD w opinii, należy wprowadzić kilka zmian do przedstawionego projektu kryteriów certyfikacji.

Po zatwierdzeniu mechanizmu certyfikacji przez luksemburski organ nadzorczy, zostanie on również dodany do rejestru mechanizmów certyfikacji oraz znaków jakości w dziedzinie ochrony danych, zgodnie z art. 42 ust. 8 RODO.

Agenda 60. posiedzenia plenarnego EROD

Oświadczenie prasowe z 60. posiedzenia plenarnego EROD

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/2299