Pieniądze na telefony służbowe do publicznej wiadomości

Mieszkaniec jednej z gmin zwrócił się do wójta z wnioskiem o udostępnienie listy numerów telefonów zarejestrowanych i utrzymywanych z budżetu gminy, z przypisaniem ich do konkretnych osób. Ponadto, wnosił o podanie numerów prywatnych, które są finansowane z budżetu gminy, a także ujawnienie, jakie są koszty użytkowania poszczególnych numerów, łącznie z udostępnieniem faktur, oraz czy z takich telefonów były wysyłane wiadomości tekstowe (sms) na numery komercyjne.

Odpowiadając na to pytanie, wójt podał, że numery służbowe posiada on sam, inspektor ds. drogownictwa i kierowca. Ponadto ujawnił, kto ma numery dofinansowywane, ale co do pozostałych informacji stwierdził, że nie są to informacje publiczne, gdyż dotyczą danych zawartych w billingach, a tymi urząd gminy nie dysponuje.

Wnioskodawca wniósł skargę do sądu, argumentując m.in., że dane, o które prosił, nie znajdują się na billingach, ale na rachunkach urzędu gminy – można je zatem pozyskać, a jednocześnie stanowią informację publiczną.

Ważne
Sąd przychylił się częściowo do skargi mieszkańca gminy i nakazał ujawnienie faktur za okres od 1.12.2011 r. do 30.4.2014 r. Ponadto sąd zwrócił uwagę, że dane, o które wnioskował mieszkaniec gminy, stanowią informację publiczną.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 6.9.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.; dalej: DostPubU) stanowi w art. 1 ust. 1, że: „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu [...]". Dodatkowo, art. 6 DostPubU konkretyzuje, jakie kategorie informacji są w szczególności uważane za informację publiczną (ust. 1 pkt 5 lit. c), a mianowicie jest to m.in.: „majątek jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątek osób prawnych samorządu terytorialnego").

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uznał, że żądane informacje zaliczają się do tej kategorii i dlatego podlegają ujawnieniu. Ponadto, art. 9 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 27.8.2009 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.; dalej: FinPubU) stanowi, że do sektora finansów publicznych należą jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a art. 33 ust. 1 FinPubU wprowadza zasadę, że gospodarka finansami publicznymi jest jawna. Bardzo jasno na ten temat wypowiedział się NSA w wyroku z 5.9.2014 r. (syng. akt I OSK 3040/13): „Obywatel ma pełne prawo wiedzieć, jak i na co dokładnie jednostka samorządu terytorialnego wydatkuje środki publiczne. Żądanie informacji wyjaśnienia poszczególnych pozycji budżetowych nie może być zasadniczo poczytane za żądanie informacji przetworzonej”. (Legalis Nr 1086839).

Ważne
Natomiast WSA w Opolu z 31.3.2014 r. (II SAB/Op 13/14), który w sprawie ujawnienia faktur orzekł, że: „Faktury, chociażby nie zostały wystawione przez organ gminy, stanowią informację publiczną, nawet gdyby stanowiły tylko podstawę do dyspozycji wydatkowania przez organ środków publicznych”. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności