Pieniądze dla gmin za wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

Lista podmiotów uprawnionych do składania wniosków o wsparcie w ramach Działania 2.10 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii" obejmuje m.in.: gminy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych, wspólnoty mieszkaniowe, organy administracji rządowej prowadzące szkoły, przedsiębiorców a także partnerstwa wymienionych podmiotów.

Każdy z podmiotów może ubiegać się o wsparcie finansowe na budowę, rozbudowę lub modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. Do każdego ze źródeł energii istnieją pewne wytyczne, przede wszystkim chodzi o maksymalną moc instalowanych elektrowni (jednostek).

Nabór wniosków, za który odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie przeprowadzony w dniach 31.3.–29.4.2016 r.. Wyniki będą znane pod koniec września br.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności