Oddziały ginekologii i ginekologii onkologicznej to oddziały realizujące różnorodne świadczenia specjalistyczne. Na oddziałach tych hospitalizowane są kobiety przygotowywane do zabiegów chirurgicznych i operowane, ciężarne w pierwszym trymestrze ciąży, kobiety z niepłodnością, niepowodzeniami położniczymi itp. Dlatego też opieka nad takimi pacjentkami powinna być realizowana przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje i kompetencje, zapewniając tym samym kompleksową opiekę i bezpieczeństwo pacjentki.

Zdaniem Konsultanta takie kwalifikacje i kompetencje posiadają jedynie położne. Wskazują na to przede wszystkim przepisy ustawy z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, określając, że osobą upoważnioną do zapobiegania chorobom kobiecym i sprawowania opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą jest położna (art. 5 tejże ustawy). Oraz dodatkowo rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.5.2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 631), zgodnie z którym położna, po realizacji programu studiów pierwszego stopnia, jest przygotowana do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i świadczenia profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej (załącznik Nr 5 rozporządzenia – standardy kształcenia dla kierunku studiów: położnictwo).

Z tych względów, w ocenie Konsultanta, pielęgniarki nie posiadają dostatecznych kwalifikacji do świadczenia specjalistycznej, kompleksowej opieki nad kobietami chorymi ginekologicznie. Zatrudnianie pielęgniarek w oddziałach ginekologicznych i ginekologii onkologicznej jest nie tylko niezgodne z obowiązującym prawem, ale również odsuwa z rynku świadczeń zdrowotnych położne, posiadające specjalistyczne kwalifikacje i kompetencje do sprawowania wielokierunkowej opieki nad kobietą w każdym okresie życia i profilaktyki chorób kobiecych.

Pełny tekst stanowiska krajowego Konsultanta dostępny na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu pod adresem:

http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2013/05/Dokument1.pdf