Pielęgniarki nie powinny pracować na oddziałach ginekologicznych – opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

Oddziały ginekologii i ginekologii onkologicznej to oddziały realizujące różnorodne świadczenia specjalistyczne. Na oddziałach tych hospitalizowane są kobiety przygotowywane do zabiegów chirurgicznych i operowane, ciężarne w pierwszym trymestrze ciąży, kobiety z niepłodnością, niepowodzeniami położniczymi itp. Dlatego też opieka nad takimi pacjentkami powinna być realizowana przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje i kompetencje, zapewniając tym samym kompleksową opiekę i bezpieczeństwo pacjentki.

Zdaniem Konsultanta takie kwalifikacje i kompetencje posiadają jedynie położne. Wskazują na to przede wszystkim przepisy ustawy z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, określając, że osobą upoważnioną do zapobiegania chorobom kobiecym i sprawowania opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą jest położna (art. 5 tejże ustawy). Oraz dodatkowo rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.5.2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 631), zgodnie z którym położna, po realizacji programu studiów pierwszego stopnia, jest przygotowana do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i świadczenia profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej (załącznik Nr 5 rozporządzenia – standardy kształcenia dla kierunku studiów: położnictwo).

Z tych względów, w ocenie Konsultanta, pielęgniarki nie posiadają dostatecznych kwalifikacji do świadczenia specjalistycznej, kompleksowej opieki nad kobietami chorymi ginekologicznie. Zatrudnianie pielęgniarek w oddziałach ginekologicznych i ginekologii onkologicznej jest nie tylko niezgodne z obowiązującym prawem, ale również odsuwa z rynku świadczeń zdrowotnych położne, posiadające specjalistyczne kwalifikacje i kompetencje do sprawowania wielokierunkowej opieki nad kobietą w każdym okresie życia i profilaktyki chorób kobiecych.

Pełny tekst stanowiska krajowego Konsultanta dostępny na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu pod adresem:

http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2013/05/Dokument1.pdf




 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności