Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji

W wyroku z 18.12.2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny zaznacza, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, upoważniającym jedynie do złożenia podpisu na deklaracji, z wyłączeniem innych działań na rzecz podatnika. W opinii Sądu, pełnomocnictwo to nie uprawnia np. do sporządzenia deklaracji, które musiałoby wynikać z innego tytułu prawnego. (FSK 1303/08, Legalis).

Od 1.1.2016 r. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa może być złożone również w formie dokumentu elektronicznego.

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej stanowią załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2337)

Złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji, jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (za wyjątkiem pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Zwolnione z opłaty skarbowej jest również pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu (cz. IV zał. do ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej [t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.]).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności