PCC od obrotu kryptowalutami

Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.7.2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. poz. 1346) przewiduje zaniechanie PCC od umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej od 13.7.2018 r. Termin zaniechania poboru PCC od umów mających za przedmiot walutę wirtualną początkowo był ustalony na 31.12.2019 r. Jednak zdecydowano się przedłużyć ten termin zaniechania poboru PCC do 30.6.2020 r. Jak wyjaśnia ministerstwo finansów działanie takie było podyktowane faktem, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych waluty wirtualne zostały zakwalifikowane jako prawa majątkowe. W konsekwencji, w przypadku gdy obrót walutą wirtualną dokonywany jest na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany staje się przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych. Do końca 2019 r. miały zostać przygotowane rozwiązania prawne o systemowym charakterze w zakresie obrotu kryptowalutą. Do tej pory jednak nie przyjęto konkretnych zmian ustawowych, dlatego zaniechanie poboru PCC została wydłużone do 30 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2459) wprowadzające przedłużenie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od kryptowalut do 30.6.2020 r. obowiązuje od 31.12.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności