Wyniki prezentowane przez PFR nie obejmują całego rynku pracy i dlatego ich poziom partycypacji jest nieco wyższy. Zgodnie z ich obliczeniami w miejscu pracy możliwość skorzystania z programu emerytalnego ma 68% pracowników, tj. 8,92 mln osób, co oznacza, że na koniec maja 2021 r. 268 tys. firm oferowało swoim pracownikom udział w programach emerytalnych. W ramach tej grupy pracodawców i osób zatrudnionych do PPK przystąpiło około 28,8% osób, tego rodzaju dane nie prezentują rzeczywistej partycypacji, równie dobrze moglibyśmy wziąć pod uwagę tylko te podmioty, w których uczestniczą osoby w wieku 18–54 lata, czyli były do PPK zapisane automatycznie. Łącznie zgodnie z danymi PFR do PPK przystąpiło około 2,3 mln osób zatrudnionych, co biorąc pod uwagę dane dotyczące rynku pracy podzielone przez ponad 11 mln osób zatrudnionych da nam partycypacje na poziomie około 21% osób. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy o PPK z 2018 r., PPK miało objąć ponad 11 mln osób zatrudnionych i do tego ustawodawca przygotował prognozę i założenia dotyczące partycypacji, zgodnie z którymi w PPK miało oszczędzać po zakończeniu wdrożenia PPK 75% osób. Tylko 25% osób zatrudnionych miało zrezygnować z PPK, proporcja jest odwrotna, ponieważ mniej osób zostało od tych, które zgodnie z założeniami miały zrezygnować z uczestnictwa w PPK.

Rynek instytucji finansowych oferujących PPK

Obecnie PPK oferuje 19 (z 20 pierwotnie oferujących PPK podmiotów) instytucji finansowych, z czego 5 podmiotów ma pozycję dominująca i zarządza większością rynku. W związku z wysokimi kosztami uczestnictwa na Portalu PPK, w przyszłości część instytucji finansowych, może chcieć zrezygnować z oferowania tego produktu, co będzie wiązało się ze zmianami instytucji finansowych przez część pracodawców. Średnia wysokość wynagrodzenia za zarządzania PPK w ramach instytucji finansowych wynosi 0,35% i jest zdecydowanie niższa niż w przypadku innych funduszy, działających na polskim rynku zwłaszcza w przypadku indywidualnego oszczędzania w ramach rynku kapitałowego. Wartość aktywów zgromadzonych w PPK przekroczyła 5 mld zł i zgodnie z prognozami PFR do końca 2021 r. powinna przekroczyć 8 mld zł.

Przekrój uczestników PPK

Do PPK częściej przystępowali mężczyźni (57%) niż kobiety (43%). Średnia wieku uczestników PPK wynosi obecnie niecałe 40 lat. Uczestnikami PPK są nie tylko Polacy. Wśród ponad 2,3 mln uczestników innej niż polska narodowości dominuje narodowość ukraińska (44,4 tys. osób), białoruska (4,4 tys. osób) oraz hinduska (1,4 tys. osób) i rumuńska (1,3 tys. osób), rosyjska (1,2 tys. osób) oraz włoska (1,0 tys. osób). Łącznie jest ich ponad 50 tysięcy osób, a w ZUS jest zgłoszonych obecnie około 800 tys. cudzoziemców świadczących pracę.

Założenia Polskiego Funduszu Rozwoju

Przedstawiciele PFR wskazali, że zgodnie z ich celem do 2025 r. w PPK powinno oszczędzać od 4,5 do 6 mln uczestników, czyli partycypacja powinna być na poziomie około 40-50%.

Obecny stan prac nad nowelizacją ustawy o PPK

W Sejmie toczą się pracę mające na celu nowelizacje ustawy o PPK, zwłaszcza w ramach zwiększenia uprawnień inspekcji pracy do kontrolowania pracodawców, a także uregulowania przepisów dotyczących postępowania pracodawców w kwestii nienależnie potrąconych wpłat do PPK. Nie wiadomo nadal kiedy ustawa zostanie poddana pod głosowanie i proces legislacyjny w tym zakresie będzie zakończony.