Rada Dialogu Społecznego (RDS) podjęła uchwałę w sprawie przyszłorocznego budżetu Funduszu Pracy (FP). Nie zgadza się m.in. na zmniejszenie puli przeznaczonej na aktywizację osób bez pracy i Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) oraz pokrywanie z jego środków wydatków, które nie służą przeciwdziałaniu bezrobociu.