PARP: Rusza nowy program wsparcia na badania i rozwój dla MŚP

Program "Badania na rynek" ma ułatwiać wprowadzenie do sprzedaży nowych lub bardzo ulepszonych produktów i wdrożenie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem już wcześniej przeprowadzonych (zleconych) prac badawczo-rozwojowych. Bez znaczenia jest tutaj, czy zrobili to sami przedsiębiorcy, czy też kupili u kogoś efekty prac.

W puli środków jest 500 mln zł, z czego 65 mln zł czeka na przedsiębiorców realizujących projekty na terenie województwa mazowieckiego. Wsparcie może wynieść maksymalnie do 80% wartości projektu (jest to uzależnione od województwa, w którym firma działa), a koszty kwalifikowalne powinny się mieścić w przedziale 1 mln zł – 50 mln euro. Na usługi doradcze i na prace rozwojowe może zostać przeznaczone po 1 mln złotych. Projekty można zgłaszać od 13 stycznia do 17 lutego 2021 r.

O pieniądze mogą się starać firmy z sektora MŚP, które prowadzą działalność w Polsce i mają za sobą przynajmniej jeden pełny rok obrotowy. Drugi warunek jest taki, by w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym roku obrotów wyniósł: 600 tys. zł w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców oraz 1 mln zł w przypadku średnich.

Przyznane pieniądze będzie można przeznaczyć na: zakup maszyn i urządzeń do uruchomienia produkcji, kupno nieruchomości, roboty budowlane, budowę nowej linii produkcyjnej i hal, nabycie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Fundusze będzie można też spożytkować na eksperymentalne prace rozwojowe czy usługi doradcze.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności