Papierowe dokumenty dostawy dopuszczalne jeszcze w 2019 r.

Wprowadzona regulacja przejściowa umożliwia do 31.12.2019 r. stosowanie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w zał. nr 2 do ustawy z 6.12.2018 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.; dalej AkcyzU), opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

Wprowadzana regulacja daje więcej czasu podmiotom mającym trudności z dostosowaniem się do obsługi przemieszczeń w Systemie EMCS.

Z możliwości korzystania z papierowego dokumentu dostawy wyłączone są przemieszczenia wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych (zgodnie z art. 31a AkcyzU).
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych