Dziś, gdy sytuacja jest poważniejsza, ważność straciła ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), obowiązująca od 1 kwietnia.

Przepisy miały m.in. dać możliwość wydawania poleceń wojewodzie:

1) łagodzących rygorystyczne zasady selektywnej zbiórki śmieci, czyli ograniczające odbiór i ilość śmieci i gabarytów,

2) na składowanie i przetwarzanie odpadów bez wstępnych procesów przetwarzania,

3) na zmianę sposobu działania PSZOK.

Wszystko to miało pomóc branży ze względu na zwiększoną absencję wywołaną koronawirusem.

Mimo, iż przepisy nie zostały użyte podczas pierwszej fali pandemii, pełniły rolę „koła ratunkowego”. Teraz, gdy te rozwiązania są potrzebne, wygasły z końcem września, po 180 dniach od wejścia w życie ustawy.

Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz eksperci ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców apelowali do rządu o przygotowanie rozwiązań na wzór tych obowiązujących od 1 kwietnia. Do dnia dzisiejszego brak jest informacji o tym, by Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracowało nad nowymi przepisami antykryzysowymi dla branży.

Źródło:  https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-kryzys-u-bram-sortowni-smieci-koronawirus-moze-spowodowac-ws,nId,4846593#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome