Pandemia może spowodować wstrzymanie prac w sortowniach śmieci

Dziś, gdy sytuacja jest poważniejsza, ważność straciła ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), obowiązująca od 1 kwietnia.

Przepisy miały m.in. dać możliwość wydawania poleceń wojewodzie:

1) łagodzących rygorystyczne zasady selektywnej zbiórki śmieci, czyli ograniczające odbiór i ilość śmieci i gabarytów,

2) na składowanie i przetwarzanie odpadów bez wstępnych procesów przetwarzania,

3) na zmianę sposobu działania PSZOK.

Wszystko to miało pomóc branży ze względu na zwiększoną absencję wywołaną koronawirusem.

Mimo, iż przepisy nie zostały użyte podczas pierwszej fali pandemii, pełniły rolę „koła ratunkowego”. Teraz, gdy te rozwiązania są potrzebne, wygasły z końcem września, po 180 dniach od wejścia w życie ustawy.

Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz eksperci ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców apelowali do rządu o przygotowanie rozwiązań na wzór tych obowiązujących od 1 kwietnia. Do dnia dzisiejszego brak jest informacji o tym, by Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracowało nad nowymi przepisami antykryzysowymi dla branży.

Źródło:  https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-kryzys-u-bram-sortowni-smieci-koronawirus-moze-spowodowac-ws,nId,4846593#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności