Pakiet SLIM VAT podpisany przez Prezydenta

Zmiany zwierają ułatwienia rozliczeń między firmami. W nowelizacji wprowadzono:

1) rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników VAT – tzw. pakiet Slim VAT;

2) rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT;

3) zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).


Zlikwidowano warunek uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzono przepis dotyczący rozliczania faktur korygujących in plus.

Przewidziano ułatwienia dla eksporterów – poprzez wydłużenie terminu z 2 na 6 miesięcy – na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów.

Przyjęto wspólny kurs walut z podatkiem dochodowym – co daje możliwość wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.

Wprowadzono odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży.

Wydłużono termin odliczania VAT z faktur "na bieżąco" do 4 miesięcy, a także podwyższono prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.


Ponadto wprowadzono zmiany służące doprecyzowaniu i uzupełnieniu przepisów VATU, które obejmują m.in.:

1) zmiany dotyczące instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej;

2) przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015;

3) zmiany przepisów dotyczących tzw. białej listy podatników;

4) tzw. mechanizmu podzielonej płatności;

5) zmianę przepisów dotyczących tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego.


Celem zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów. W związku z powyższym do ustawy dodano definicję legalną pojęcia „system TAX FREE”, jak również zmodyfikowano przepisy dotyczące obowiązków sprzedawców.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności